Geschiedenis van Floatnet

2008

In reactie op de grote bankencrisis realiseert Anthony Migchels in Arnhem het op dat moment eerste volgens Duits model functionerende regiogeldnetwerk in Nederland. Gelre wordt gedrukt en te koop aangeboden. Met 3 maanden acquisitie door 1 persoon gaan maar liefst 100 bedrijven in de regio akkoord om voortaan Gelre te accepteren.

2009

Anthony Migchels ontmoet Georges Plat en onderwijst de basis van kapitalisme en hoe hij dat wil gaan oplossen. Dat is meteen duidelijk en herdefinieert de taakopvatting als uitvinder voor Georges, die direct aan het ontwerpen slaat. Een zakelijk idealistisch huwelijk is gesloten. In de drie maanden die volgen wordt de basis gelegd voor een revolutionair geldsysteem dat voor het eerst openbaar bruikbaar geld uit krediet mogelijk maakt, buiten het monopolie van banken.

Stichting Gelre Beheer wordt opgericht. Gelre wordt ondertussen vanuit de eenmanszaak van Anthony beheerd. De stichting is verantwoordelijk voor de kredietvoorziening die wordt gebouwd.

2010

De Werkgroep Economie van Transition Towns Nijmegen had zich enthousiast voorbereid op de komst van de veel belovende Nieuwe Gelre om in Nijmegen te gaan beginnen met regiogeld.

De Nieuwe Gelre wordt feestelijk gepresenteerd aan pers en publiek in de grote zaal van de Watermolen in Park Sonsbeek. Hier eindigt de samenwerking met Gelre in een heftige bestuurscrisis over het vrijgeven van de ontwikkelde software. De stichting wordt weer opgeheven en Gelre gaat verder als eenmanszaak.

2011

Na opheffing van Stichting Gelre Beheer sloot de werkgroep Nijmegen zich aan bij de afsplitsing van het voormalige Gelre bestuur om onder een nieuwe vlag een nieuwe munt op te zetten voor Nijmegen e.o. In een publieke prijsvraag werden inwoners, kunstenaars en ondernemers uitgedaagd om de naam te verzinnen voor de eigen munt voor Nijmegen. In café Allicht kwamen de deelnemers bijeen om de knoop door te hakken. Na vrolijk beraad kwam de groep unaniem overeen dat geen inbreng van de daar aanwezigen maar een per post ingestuurde naamsuggestie mocht gaan prijken op het aanstaande Nijmeegse geld, en de Bataaf was geboren.

Organisatie van een spraakmakende ontwerpwedstrijd voor de Bataaf-biljetten. Dit leverde 6 sprekende ontwerpen op en veel publiciteit. De uitkomst werd gesabotterd door het hoofd van de vakjuri met het aanwijzen van twee ontwerpers, die elkaar niet kenden, die samen een nieuw ontwerp zouden moeten gaan maken. Aan de verwarring die dat opleverde hielden de betrokkenen, inzenders en organisatie, een flinke kater over. Hier valt het project een tijd stil.

Georges heeft er een jaar over gedaan om goed te begrijpen wat er bij Gelre nu precies was misgegaan. Hij kwam tot de conclusie dat niet zozeer renteheffing maar de onherroepelijke macht over kredietverstrekking de dieper liggende oorzaak is voor de misstand door banken. Machtsmisbruik door monopolie op de kennis over geldverstrekking werd de volgende uitdaging om met een gesloten regelsysteem te gaan ondervangen. Hier ontstaat het idee om onze softwareontwikkeling los te koppelen van het pilot project de Bataaf. En om die software aan te bieden met een openbaar toegankelijk informatiesysteem volgens het model van social media, dus voor iedereen toegankelijk, zonder ballotage. Het softwareproject krijgt de werktitel DUIF. Dat staat voor Duurzaam Universeel Inwisselbaar Fiatgeld. Met de ambitie van internationale inzetbaarheid wordt dit later omgedoopt tot Floatnet.

2012

Opstart fondsenwerving met behulp van een professionele fonddsenwerver in het bestuur van de nieuw opgerichte Stichting Floatnet. Het functioneel ontwerp voor het Floatnet-systeem krijgt gestalte.

2014

Programmeurs aan board en opstart softwareontwikkeling. Terwijl het FO geen vragen oproept bij de softwareontwikkelaars lopen de offertes uiteen van € 25.000 tot € 4 miljoen. Gaandeweg wordt duidelijk dat deze software te vernieuwend is voor de gangbare assamblage-praktijk in softwareland. Floatnet heeft from-scretch-ontwikkelaars nodig en die zijn duur en vooral schaars.

Doorontwikkeling Floatnet met een dataïntegriteitsexpert. Floatnet wordt uitgebreid met een afsprakensysteem voor voorwaardelijke contractvorming in de maakindustrie. Met de automatische projectplanning op alle projectniveaus kan de hiërarchie door investeerings- en managementlaag plaatsmaken voor platte projectorganisatie. Dit versimpelt het proces van projectplanning drastisch en versterkt ondernemers en stimuleert organische dynamische ketensamenwerking.